4817 Saylı Kanunun 21. Maddesi Gereğince Uygulanacak (Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırmanın) İdari Para

KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2014 (TL) CEZA MİKTARI 2015 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7.612 8.381
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 759 835
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3.043 3.350
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 379 417

AÇIKLAMA:

a) Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

c) Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması kararı alınır.karşılamak zorundadır.