854 sayılı Deniz İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
O o < s < KANUN MADDESİ 2011 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 7,7) 2012 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı %10.26) 2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı %7,80) 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı %3,93) 2015 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı %10,11)
o o < s d 5,11,12 MADDE 5, 11, 12 . MADDELER 1,848    5 işçiye kadar (5 işçi dahil) 5, 11, 12 . MADDELER 2 , 037    5 işçiye kadar (5 işçi dahil) 5, 11, 12 . MADDELER 2,195    5 işçiye kadar (5 işçi dahil) 5, 11, 12 . MADDELER 2 , 2 81    5 işçiye kadar (5 işçi dahil) 5,12 . MADDELER 2,511    5 işçiye kadar (5 işçi dahil)
  3,697    5 işçiden fazla 4,076    5 işçiden fazla 4,393    5 işçiden fazla 4,565    5 işçiden fazla 5,026    5 işçiden fazla
13. MADDE Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için Çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için
    2,465 2,717 2,928 3,043 3,350
o o < s 20(Gemiadammm kıdem tazminatını ödememek), 28,29 (Gemi adamının fazla çalışma ücretini, ücretini zamanında ve tam olarak ödememek ), 33,37. MADDE 1 232    TL’den aşağı olmamak ,    üzere iki katı tutarında 1 358    TL’den aşağı olmamak ,    üzere iki katı tutarında 1 463    TL’den aşağı olmamak 1,463    üzere iki katı tutarında 1 520    TL’den aşağı olmamak ,    üzere iki katı tutarında TL’den aşağı 1,673    olmamak üzere iki katı tutarında
51/2. MADDE 21,23, 26. MADDE 1,232 1,358 1,463 1,520 1,673
51/ EK FIKRA 29. MADDE (Gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırm am ak) 1,478 1,629 1,756 1,825 2,009
51/ SON FIKRA 20. MADDE 51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir. 51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir. 51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir. 51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir. 51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir.
O O < S 35. MADDE 1,232 1,358 1,463 1,520 1,673
616 679 731 759 835
 
O o < s 38,39,40,41,42,43. MADDE 616 679 731 759 835
             
Not            
             
5083 sayılı T C Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 maddesine, 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22 maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar  
(”) 6552 sayılı Kanunun 144 maddesi ile, 854 sayılı Deniz-İş Kanunu’nun11 maddesi 11 09 2014 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır