İŞMYS

İŞMYS

İş ve mevzuat yönetim sistemleri (İŞMYS), TİEM Eğitim ve Danışmanlık alt markasıdır.

Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatında işverenlerin ücret ve sigorta primleri kalemlerinde yararlanabileceği birtakım teşvikler bulunmaktadır. Söz konusu teşvikler sağladığı avantaja göre bir  sıralama yapılarak bu teşviklerin kullanılması gerekmektedir.  Örneğin; 6111 sayılı torba Kanun ile, teşvik kapsamında olan çalışanlarınız için ödediğiniz SGK işveren prim paylarından 6 aydan 54 aya varan sürelerle tasarruf etmeniz mümkündür. Geçerlilik süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılan bu teşvik ile, 5510 sayılı Kanun’dan gelen %5’lik prim desteğine ek olarak bordro giderlerinizde %15,5 oranında indirim gerçekleşmektedir.

Teşvikler ile ilgili bir çok şirketin bilgisi olmadığı gibi, bilgi sahibi olan şirketler, yayınlanan ilgili genelgede yer alan şart ve kriterleri içeren parametrelerin karmaşıklığı, her ay ayrı hesaplama gerektirmesi ve yanlış bildirimlerin cezaya tabi olması nedeniyle teşvikten tam olarak yararlanamamakta ya da eksik yararlanmaktadır.

 İŞ ve MEVZUAT YÖNETİM SİSTEMLERİ olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle, sizlere ek iş yükü yaratmadan, SGK teşviklerinden hatasız yararlanma imkanı sunuyoruz.. Uzman kadrolarımız; kişi, tutar ve oran bazlı teşvik raporunu hazırlarken, sizlere indirimden daha fazla yararlanabilmeniz için izlenmesi gereken yöntem önerilerini de ileterek bordro giderlerinizin asgari düzeye ulaşmasını sağlamaktadır.

SGK İşyeri kayıtlarınızla ilgili gizlilik süreçlerinden sonra programımız vasıtasıyla teşvik kapsamındaki cari dönem ve geçmiş dönemlere ait gerçek kazanç tutarını tarafınıza rapor olarak hazırlıyoruz.

İŞ ve MEVZUAT YÖNETİM SİSTEMLERİ olarak ayrıca, şirketlerin yapılarını sosyal güvenlik mevzuatına uygun hale getirerek risklerini minimuma indirmekte, istihdam teşvikleri fırsatlarının verimli ve etkin kullanmasını sağlamaktadır. Özellikle sosyal güvenlik reformundan sonra sosyal güvenlik uygulamalarında ciddi denetim tecrübesine sahip devletten ayrılma müfettiş kadromuzla bu alanda çözüm odaklı hizmet sunmaktayız.