Engelli Çalışanların (SSK) Emeklilik Tablosu

ENGELLİ ÇALIŞANLARIN (SSK) EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU – 01.10.2008 ÖNCESİ ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR İÇİN

Sigortalılık Başlangıcı 1.DERECE ENGELLİ

(% 80 ve Üzeri)

2.DERECE ENGELLİ

(% 60-%79 Arası)

3.DERECE ENGELLİ

(%40-%59 Arası)

Sigortalılık Süresi Gün Sayısı Sigortalılık Süresi Gün Sayısı Sigortalılık Süresi Gün Sayısı
06.08.1991’den önce 15 yıl 3600 15 yıl 3600 15 yıl 3600
07.08.1991-06.08.1994 15 yıl 3600 15 yıl 8 ay 3680 16 yıl 3760
07.08.1994-06.08.1997 15 yıl 3600 16 yıl 4 ay 3760 17 yıl 3920
07.08.1997-06.08.2000 15 yıl 3600 17 yıl 3840 18 yıl 4080
07.08.2000-06.08.2003 15 yıl 3600 17 yıl 8 ay 3920 19 yıl 4240
06.08.2003-30.09.2008 15 yıl 3600 18 yıl 4000 20 yıl 4400

ENGELLİ ÇALIŞANLARIN (5510- 4/a) EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU – 01.10.2008 SONRASI ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR İÇİN

Sigortalılık Başlangıcı % 60 ve Üzeri Engeli Olanlar % 50-%59 Arası Engeli Olanlar %40-%49 Arası Engeli Olanlar
Sigortalılık Süresi Gün Sayısı Sigortalılık Süresi Gün Sayısı Sigortalılık Süresi Gün Sayısı
01.10.2008-31.12.2008 15 yıl 3700 16 yıl 3700 18 yıl 4100
01.01.2009-31.12.2009 15 yıl 3800 16 yıl 3800 18 yıl 4200
01.01.2010-31.12.2010 15 yıl 3900 16 yıl 3900 18 yıl 4300
01.01.2011-31.12.2011 15 yıl 3960 16 yıl 4000 18 yıl 4400
01.01.2012-31.12.2012 15 yıl 3960 16 yıl 4100 18 yıl 4500
01.01.2013-31.12.2013 15 yıl 3960 16 yıl 4200 18 yıl 4600
01.01.2014-31.12.2014 15 yıl 3960 16 yıl 4300 18 yıl 4680
01.01.2015’den sonra 15 yıl 3960 16 yıl 4320 18 yıl 4680