EĞİTİMLERİMİZ

 • İş Hukuku Eğitimi 
 • Sosyal Güvenlik Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • İnsan Kaynakları’nda İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları
 • Teşvik Uygulamaları
 • Bordro Hizmeti Eğitimi
 • Kurum içi Davranış Geliştirme Eğitimleri
 • Kişisel Gelişim ve Yönetim Eğitimleri
 • Liderlik Ve İnsan Kaynakları Seminerleri
 • Satış Ve Pazarlama Teknikleri
 • Muhasebe Ve Finans Uygulamaları Seminerleri
 • Satın Alma Ve Lojistik Yönetimi Seminerleri
 • Kalite Ve Üretim Eğitimleri
 • Çalışma Mevzuatı Ve Uygulamaları
 • Dış Ticaret Eğitimleri